Serbian Hernia Society

Misija

Misija Udruženja herniologa Srbije, kao hirurškog udruženja i profesionalne organizacije, je da promoviše i obezbedi forum za razmenu informacija i edukacije u vezi sa savremenim metodma dijagnostike i lečenja hernija trbušnog zida.

To uključuje:

  • organizaciju stručnih sastanaka, kurseva i kongresa
  • edukaciju i obuku u novim tehnikama
  • saradnju sa herniološkim i sličnim udruženjima širom sveta
  • poboljšanje kvaliteta i ishoda lečenja hernija trbušnog zida
  • izradu nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za hernije trbušnog zida
  • istraživanje u novim tehnikama lečenja hernija trbušnog zida

 

Udruženje herniologa Srbije ima za cilj da služi kao autoritativni i objektivni izvor informacija o hernijama trbušnog zida za lekare i pacijente.