Serbian Hernia Society

REGISTRATION

REGISTRACIJA
*Molimo Vas da na e-mail adresu office@aria.co.rs dostavite skeniranu uplatnicu. Bez uplatnice prijava neće biti validna.

Prijave za učešće slati do: 15. maja 2023.

Svečana večera ne ulazi u cenu kotizacije.
Svečana večera je uračunata u cenu paketa Hotela Čačak
Učesnici koji ne budu smešteni u Hotelu Čačak moraju da doplate cenu svečane
večere. (4000 dinara)

 

Uplate kotizacije:
Banka: Raiffeisen Bank
Tekući račun: 265104031000181933
Primalac: Udruženje herniologa Srbije, Koste Todorovića 6, 11000 Beograd
KOTIZACIJA:
Lekari 6.000 din.

Članovi Udruženja Herniologa Srbije- BESPLATNO.

 

 

SEKRETARIJAT SIMPOZIJUMA
ARIA Conference & amp; Events d.o.o
Karađorđev trg 34, 11080 Zemun
Tel. +381 11 2600978
e-mail: office@aria.co.rs