Serbian Hernia Society

PRISTUPNICA

PRISTUPNICA
Članstvo u Udruženju je regulisano statutom (V, strana 3)

 

Cena članarine za 2023. god je 5500 din. za lekare specijaliste.

Lekari na specijalizaciji i lekari u penziji – 4000 din.

Uplata članarine:
Banka: Raiffeisen Bank
Tekući račun: 265104031000181933
Primalac: Udruženje herniologa Srbije, Koste Todorovića 6, 11000 Beograd